Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2017

shemkel
18:34
shemkel
18:32
8231 6bd4 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viajethra jethra
shemkel
18:31

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
Reposted fromYouAreMylove YouAreMylove viairmelin irmelin

July 04 2015

shemkel
19:26
#512
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa vialexxie lexxie
shemkel
19:25
8687 f103 390
Łempicki ostatecznie wyjechał do Polski, gdzie związał się z Ireną Spiess. Tamara [Łempicka] nigdy nie ukończyła jego portretu, a konkretnie nie do końca namalowała jego dłoń, na której nosił obrączkę. Nazwała obraz "Niedokończony mężczyzna".
shemkel
19:20
6848 d1b6 390
Reposted frommisswindy misswindy vialost-in-space lost-in-space

July 03 2015

shemkel
22:30
6308 7dfa 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaikari ikari
shemkel
22:29
Gaylord Ho "We Two"
Reposted fromzelka zelka viaikari ikari
shemkel
22:25
Reposted fromnaich naich viazachlanny zachlanny
shemkel
22:23
7120 f95c 390
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viajethra jethra
shemkel
22:21
7863 17dd 390
#akademiasztuki
shemkel
22:21
shemkel
22:19
5966 1a64 390
Reposted fromgifluv gifluv viajethra jethra
shemkel
22:18
1649 3ffc 390
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic vianoisetales noisetales
shemkel
22:15
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viagameofthrones gameofthrones
shemkel
22:13
1811 13a7 390
Phönix Kleid
Reposted frombluephoenix bluephoenix viajethra jethra
shemkel
22:13
5252 d257 390
Reposted fromikari ikari viajethra jethra
shemkel
22:12
9110 1a21 390
KUNG FURY!
Reposted fromapocalipsecorps apocalipsecorps vialexxie lexxie
shemkel
22:12
9301 ef10 390
Hannibal S03E04

June 26 2015

shemkel
09:27
1523 ccfd 390
Reposted fromlouse louse viazarazwracam zarazwracam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl