Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2017

shemkel
18:58
5721 720d 390
Reposted fromMiziou Miziou viazarazwracam zarazwracam
shemkel
18:57
18:44
3835 02fc 390
Hey girl, is it just me or are you wow?
Reposted fromlolfactory lolfactory viaikari ikari
shemkel
18:43
6717 6b41 390
Reposted fromkjuik kjuik viaikari ikari
18:43
6060 61d6 390
Reposted fromviolette-endivien violette-endivien viaikari ikari
shemkel
18:40
shemkel
18:39
9977 86c1 390
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
shemkel
18:36
1940 cbc3 390
back from the dead
Reposted fromDosAmp DosAmp viairmelin irmelin
shemkel
18:35
5756 8c94 390
Reposted fromnwojski nwojski viajadex jadex
shemkel
18:34
1734 a0d1 390
Reposted frompod-slowami pod-slowami viajethra jethra
shemkel
18:34
shemkel
18:32
8231 6bd4 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viajethra jethra
shemkel
18:31

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
Reposted fromYouAreMylove YouAreMylove viairmelin irmelin

July 04 2015

shemkel
19:26
#512
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa vialexxie lexxie
shemkel
19:25
8687 f103 390
Łempicki ostatecznie wyjechał do Polski, gdzie związał się z Ireną Spiess. Tamara [Łempicka] nigdy nie ukończyła jego portretu, a konkretnie nie do końca namalowała jego dłoń, na której nosił obrączkę. Nazwała obraz "Niedokończony mężczyzna".
shemkel
19:20
6848 d1b6 390
Reposted frommisswindy misswindy vialost-in-space lost-in-space

July 03 2015

shemkel
22:30
6308 7dfa 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaikari ikari
shemkel
22:29
Gaylord Ho "We Two"
Reposted fromzelka zelka viaikari ikari
shemkel
22:25
Reposted fromnaich naich viazachlanny zachlanny
shemkel
22:23
7120 f95c 390
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl