Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2018

shemkel
20:53
shemkel
20:45
8114 eb5e 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaSzavislav Szavislav
shemkel
20:45
1435 1c88 390
Reposted fromnazarena nazarena viau-dit u-dit

June 08 2018

shemkel
20:08
9262 dcd8 390
Reposted fromseaweed seaweed viaMagoryan Magoryan

June 07 2018

shemkel
23:26
1058 d00d 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoutkapa outkapa
shemkel
23:26
1000 2f32 390
Reposted frommoomins moomins viaoutkapa outkapa
shemkel
23:26
7755 127c 390
Reposted fromverronique verronique viaoutkapa outkapa
shemkel
23:24
6336 5244 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaikari ikari
shemkel
23:23
2885 ae99 390
Reposted fromqb qb
shemkel
23:21
6196 fefc 390
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viajethra jethra
shemkel
23:20
1214 afec 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viajethra jethra
shemkel
23:18
6123 c8a8 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viairmelin irmelin
shemkel
23:11
Reposted fromnaich naich viairmelin irmelin
shemkel
23:11
7715 cba7 390
Reposted fromVegelus Vegelus viairmelin irmelin
shemkel
23:10
7206 bfa1 390
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
shemkel
22:35
0306 6321 390
Reposted fromverronique verronique viadojenka dojenka
shemkel
22:35
4574 3629 390
Reposted fromzungud zungud viadojenka dojenka
shemkel
22:33
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viadojenka dojenka
shemkel
22:33
Trzy są sposoby zdobywania mądrości. Pierwszy to refleksja - to najbardziej szlachetny, następnie naśladowanie - jest on najłatwiejszy, a trzeci to doświadczenie - najbardziej gorzki ze wszystkich.
— Konfucjusz
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viadojenka dojenka
shemkel
22:33
2046 df4e 390
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viadojenka dojenka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl